Navigációs menü

Igazság és vélemények a kábítószerről

Kenyeres László — Mészáros Zoltán : Kábítószerkép a nyomtatott sajtóban Négy napilap a Magyar Hírlap, a Magyar Nemzet, a Népszabadság és a Népszava és három hetilap az Élet és Irodalom, a Heti Válasz és a HVG januárjától decemberéig kiadott számaiban megjelent cikkeket vizsgáltuk aszerint, hogy milyen utalásokat közöltek a kábítószer-problémáról. A kutatás célja az volt, hogy képet alkossunk arról: a Nemzeti Drogstratégiában is oly fontosnak vélt prevenciós tevékenységnek milyen táptalajon kell megfogannia.

megszabadulni a parazitáktól, és élő nélkül élni rózsaszínű férgek

Célunk az volt, hogy metszetet nyújtsunk a drogprobléma sajtóban való megjelenéséről. Két alapvető módszert használtunk: a kvantitatív kódutasításos tartalomelemzést és a diskurzuselemzést.

Kvantitatív tartalomelemzés Kutatásunk kvantitatív részében azt vizsgáltuk, hogy az összes megjelent cikk mekkora hányadában volt szó a drogproblémáról, és a különböző, általunk igazság és vélemények a kábítószerről kategóriák között hogyan oszlottak meg a drogtémájú cikkek.

Az elemzésben a következő kategóriákat alakítottuk ki: a publicisztikákat mint a diskurzusanalízis megfigyelési egységeitaz informatív, a bűnügyi, a pártpolitikai, a bulvár, a kulturális, a nemzetközi és a sporttal kapcsolatos hozzászólásokat.

Pszichoaktív szerek

Az elmosódó műfaji határok és a közlések sajátossága miatt terjedelmi keretek, a cikkek egy problémát több oldalról is körüljárhatnak egy írás több kategóriába is bekerülhetett. A kábítószer-probléma esetében a megszólalóknak szervezeteknek vagy személyeknek öt, markánsan elkülöníthető kategóriáját különböztettük meg: ezek a fegyveres szervek, a politikai testületek-pártok-kormányok, a hazai és nemzetközi szervezetek-hivatalok, a szakértők, illetve képeztünk egy egyéb kategóriát is, amelybe általában a laikus véleményt is hordozó cikkek kerültek.

Az elemzett írások ilyen módszerrel való feldolgozása során csak azokat a cikkeket válogattuk be mintánkba, amelyekben a kábítószer fő témaként jelent meg. Ez azért is lényeges, mert a kezdeményező vagy a reagáló gondolatai képezik a igazság és vélemények a kábítószerről szakvéleményt, amelyet az olvasó interiorizálhat vagy elutasíthat.

A kábítószerrel kapcsolatos cikkek tematikus összetételének vizsgálatához, vagy másképpen a képzettársítási lehetőségek bemutatásához szintén kategóriákat használtunk; ezek a következők voltak: kábítószer — egészségügy, kábítószer — kormányzati munka, kábítószer — fiatalok, kábítószer — bűnözés-deviancia, kábítószer — halál.

Magyar Hírlap ben összesen olyan közlést találtunk, amelyben szerepeltek a keresett szavak, ugyanez a szám ben 78, ben 79, ban 75, ben pedig 42 volt. E cikkek sajátossága, hogy nagy arányban 85—95 százalékban fő témaként közöltek a drogról, illetve a kábítószerről információkat. Sokszor fordul még elő különböző, droggal kapcsolatos bűnügyi esetek leírása is. Magas a nemzetközi, külföldi vonatkozású témák száma is. Ezek vagy bűnügyi jellegűek, vagy valamely nemzetközi szervezet például az ENSZ nemzetközi jelentéseit ismertetik.

Valamivel kevesebb, de így is nagyszámú a bulvárjellegű cikkek száma. Viszonylag kis számban találkoztunk olyan publicisztikákkal kivétel ez alól a A pártpolitikai és a vélemény típusú közlések az intenzív szakaszokhoz lásd az 1. A Magyar Hírlap drogproblémához való viszonyában változások következtek be. Míg ben a cikkek 40, ben pedig 45 százalékában szerepeltek a fegyveres szervek kezdeményezőként vagy reagálóként, addig ben ugyanez az arány 16 százalék volt; ben és ban pedig 20 százalék, ugyanakkor azonban nőtt a más szférához tartozó megszólalók száma.

Az időben előrehaladva a híreket nem a bűnügyi esetek uralták, hanem előtérbe kerültek a probléma megoldására irányuló törekvések. A kompetens szakértői vélemények arányának változásai is ezt támasztják alá. E napilapban a droggal kapcsolatos cikkek megjelenésében tendenciát fedeztünk fel. Míg a vizsgált időszak elején inkább a bűnügyi cikkek kerültek túlsúlyba egyfajta elrettentésként, addig a vizsgált utolsó két évben már inkább a szakmai, kormányzati és preventív programokról esett szó.

Továbbá ez az egyetlen lap, amely egy-két esetben ugyan, de magukat a szerhasználókat is megszólaltatta. Magyar Nemzet A vizsgált időszakban cikk képezi az elemzési egységünket, ami azt jelenti, hogy átlagosan kétnaponta előfordult legalább egy, kábítószerrel kapcsolatos utalás.

A fő témaként a kábítószerrel foglalkozó írások aránya 60—64 százalék között mozgott. Érzékelhető, hogy igazság és vélemények a kábítószerről cikk témájához képest sokszor teljesen mellékesen szerepel a kábítószer, ám az az olvasó esetleges képzettársításait mégis jelentősen befolyásolhatja.

AZ IGAZSÁG A DROGOKRÓL

Viszonylag jól kirajzolódó intenzív szakaszokról tehát a melléktémaként megjelenő cikkek miatt kevésbé beszélhetünk. Helyesebb, ha azt mondjuk, hogy a Magyar Nemzetben a droggal, kábítószerrel kapcsolatos közlések folyamatosan gyakoriak voltak. A közlések típusa szerint kiemelkedően magas számban találtunk bűnügyi témájú cikkeket. Bár e cikkek aránya nem tér el lényegesen például a Magyar Hírlapnál tapasztalható arányoktól — mindkét esetben 30 százalék körüli —, mégis azt kell mondanunk, hogy igazság és vélemények a kábítószerről Magyar Nemzet további sajátossága az, hogy a kábítószer főleg bűnügyi kontextusban jelenik meg benne.

Elmondható továbbá, hogy kevés olyan cikk fordult elő, amelyben a drogproblémában igazság és vélemények a kábítószerről vagy legalábbis érintett személyek, szervezetek megszólaltak volna. Inkább az elrettentésen, mint a szakpolitikai véleményeken van a hangsúly.

  1. Mi a Drogmentes Világért Alapítvány? | Budapesti Scientology-egyház
  2. Pszichoaktív szerek – Wikipédia

A napilap közléseinek tematikus összetétele alapján is elmondható, hogy a kábítószer-probléma a legtöbbször a bűnözés és a deviancia kontextusában jelent meg.

A cikkek több mint felére volt jellemző az effajta együtt járás. Népszabadság A Népszabadságban a kábítószer igen magas arányban fő témaként 77 és 90 százalék között jelent meg. Előfordultak olyan hónapok is, amikor a kábítószerre tett utalás melléktémaként nem is fordult elő.

hogyan lehet eltávolítani a férgeket egy tablettában tinktura protiv parazitá recept

A legjelentősebb intenzív szakaszok e napilapban is kirajzolódtak. A Népszabadság markáns jellegzetességét a publicisztikák szintén magas száma jelenti. Ezek általában a már bemutatott intenzív időszakokban jelentek meg. Majdnem minden második olyan cikkben, amelyben a lap közzétett egy megszólalást vagy kommentárt, szakértői vélemény hangzott el. A közlések tematikus összetétele összecseng a már eddig tapasztaltakkal, azaz a legtöbbször a Népszabadság is a bűnözés kontextusába helyezi a drog problémáját.

Az elérhető drogok száma folyamatosan nő.

Viszonylag nagyszámú olyan cikkel találkoztunk, amelyben a drog és a veszélyeztetett fiatalok együtt járása figyelhető igazság és vélemények a kábítószerről átlagosan 17—18 cikk. Ezt a napilapot igazán az különböztette meg a többitől, hogy a kábítószer és a preventív tevékenység hangsúlyozása magas számban, átlagosan 12 cikkben fordult elő. Ez azt jelenti, hogy közel minden olyan ötödik közlés, amelyben képzettársítás történhetett, a prevencióra vonatkozott. Népszava A Népszavában találtuk a legalacsonyabb számú közlést a drogokkal, kábítószerekkel kapcsolatban, amelyek egy évben átlagosan 57 cikkben szerepeltek fő- vagy melléktémaként, de hangsúlyos volt a fő témák aránya 80—87 százalék átlagosan.

A A Kendermag Egyesület A legmagasabb számban és arányban ebben a lapban is informatív típusú cikkekkel találkoztunk, de gyakori volt a bűnügyi közlések előfordulása is. A politikai típusú írások más napilapoknál valamivel magasabb arányban fordultak elő. Kevésnek mondható azon közlések száma is, amelyekben az újság teret engedett a különböző szervezeteknek, személyeknek véleményük kifejtésére. Igazán az jellemző, hogy nagyon ritkán találkoztunk olyan cikkel, amelyben eltérő vélemények fordultak volna elő.

igazság és vélemények a kábítószerről

Úgy tűnik tehát, hogy a Népszava a viszonylag kisebb számú közölt cikkével egyfajta középutat járt be. Nem került előtérbe igazság és vélemények a kábítószerről általunk definiált kategória sem. Konzekvensen beszámolt bűnügyi eseményekről, írt szakértői véleményekről, a sporttal kapcsolatosan is közölt írásokat ugyanúgy, ahogy a nemzetközi vagy külföldi történésekről is beszámolt e témában.

Gyakoriság A drogproblémával összefüggő cikkek az egyes napilapokban eltérő képet mutattak, ugyanakkor felfedezhettünk közös, valamennyi napilapra egyaránt jellemző sajátosságot is: a megegyező intenzív szakaszt.

Két ilyet figyelhettünk meg: novemberét és decemberét, illetve májusát.

Kamaszok és droghasználat - 1.rész: \

Az alábbi grafikonon negyedéves bontásokban — a vizsgált időszakot tehát összesen 20 negyedévet egy intervallumnak tekintve — láthatók az intenzív szakaszok. A napilapok intenzív szakaszai negyedévenként 2. A diskurzuselemzés A diskurzuselemzés során a szerzők publicisztikáiban megjelenő szándékokat, kommunikációs céljaikat vizsgáltuk — mind a napi, mind a hetilapokat elemezve.

Érdeklődésünk középpontjába az került, hogy a szerző milyen kategóriákat használt, hogyan tematizálta a hozzászólását. Előfordult, hogy egy-egy riport vagy egy tudósítás során véleménynyilvánítás is történt, azaz az újságírók — vagy riport esetén a megszólalók — személyes hitvallása is belefonódott a cikkbe.

igazság és vélemények a kábítószerről

Ezen írások a klasszikus értelemben nem tekinthetők szubjektív megnyilvánulásnak, azaz publicisztikának, de mert számos érvelést tartalmaztak, érzelmi meghatározottság is volt bennük, szintén elemzési egységünk részét képezték. Ahhoz, hogy érthető legyen egy-egy lap álláspontja, illetve a diskurzusanalízis szempontjából is lényeges, hogy bemutassuk, milyen fogalmi kereteket társít egy-egy lap a droghoz és a drogozáshoz. Ez az az alap, amelyre építve az olvasók kialakíthatják a kábítószerhez kapcsolódó képzettársításokat.

Alapvetően négy nagyobb csoportban tudtuk elhelyezni a cikkeket: drogpercepció, a könnyű drog és kemény drog fogalmának meghatározása, egymástól való elkülönítése, kapudrogelmélet, fogyasztói percepció, kriminalizálás-dekriminalizálás. Drogpercepció a sajtó tükrében A sajtóban a drogokról megjelenő cikkek elemzése által be lehet mutatni az egyes sajtóorgánumokat abból a szempontból, hogy milyen fogalmi kereteket társítanak a droghoz és a drogozáshoz.

Ez az alap, amelyre támaszkodva vagy amelyet elutasítva az olvasók kialakíthatják a kábítószerhez kapcsolódó képzettársításaikat. Alapvetően négy irányzatot különböztethetünk meg: 1. Vannak az igazság és vélemények a kábítószerről kábítószerek minden formáját mereven elutasító, ugyanakkor igazság és vélemények a kábítószerről hagyományos drognak minősített stimulánsokkal szembeni toleranciát tanúsító vélemények, amelyek érvrendszerében jellemzően kulturális kapcsolatokra hivatkoznak az alkohol, a cigaretta, a kávé esetében, illetve arra, hogy ezek esetében az alkalmi fogyasztás során nem alakul ki dependencia és káros személyiségrombolás.

IGAZSÁG A DROGOKRÓL-T Az igazság a drogokról program 25 év tapasztalattal rendelkezik a drogmegelőzés területén, és ennek alapján sikerült megoldania azt a problémát, hogy igazság és vélemények a kábítószerről lehet hatékonyan kommunikálni a gyerekeknek és a fiataloknak a droghasználat árnyoldalait — egyénileg és tömegkommunikációs eszközökön keresztül. A tapasztalatok és a felmérések azt mutatják, hogy a tizenévesek és a fiatal felnőttek nagyobb tüdő gyógyítása hallgatnak a társaikra, mint bárki másra. Ezért az üzenet lényegét fiatalok adják át — közülük néhányan már megjárták a függőség útját, és miután túlélték, most elmondják tapasztalataikat — füzetekben, társadalmi célú hirdetésekben és egy dokumentumfilmben beszélnek a többi fiatalhoz. A program sarokköve egy 13 tényközlő füzetből álló sorozat, amely nem elrettentési taktikát alkalmazva tájékoztat a drogokról, hanem képessé teszi a fiatalokat arra, hogy saját maguk hozzák meg azt a döntést, hogy drogmentesen fognak élni. A sorozatban van egy áttekintő füzet, továbbá egy-egy füzet a leggyakoribb drogok mindegyikéhez: Marihuána.

igazság és vélemények a kábítószerről Valójában semmi sem korlátozza olyan mértékben az emberi szabadságot, mint a pszichoaktív szerek, mivel éppen a motivációt, a szabad döntési képességet és rendszeres fogyasztás után a személyiséget rombolják. Az úgynevezett etnocentrizmus a drogok világában is érvényesül.

Nemcsak az idegeneket és az idegen szokásokat, de az idegen drogokat sem szeretik az emberek. A ma illegálisnak számító szerek pedig idegenek igazság és vélemények a kábítószerről európai kultúrában. A hagyományos drognak számító alkoholt, illetve ma már a nikotint és a koffeint is egyfajta elfogadottság jellemzi. Egyrészt egy több évezredes kultúráról van szó, másrészt egészen az es évek elejéig a köztudatban nem is számítottak drognak. Azt persze soha senki nem mondja meg, hogy miért lesz jobb nekünk, ha két rossz mellé odateszünk egy harmadikat?

A másik tábor a drogfelfogás liberális oldaláról közelítve a kábító hatású szerek között nem tesz lényeges különbséget, vagyis a társadalmilag bevett tudatmódosító szerekkel egyenlőnek tekinti az illegális kábítószerek bizonyos fajtáit, az úgynevezett könnyű drogokat. Érvrendszerükben még további két állásponttal találkozhatunk. Egyrészt szerintük a könnyű drogok élettani hatásai kevésbé súlyosak, mint sok legális szeré. A marihuána nem alakít ki társadalmilag veszélyes fizikai dependenciát.

Másrészt gazdasági okokra is hivatkoznak: a kábítószer-élvezetet tiltó jogszabályok liberalizálása jelentősen csökkentené a marihuána és a többi drog árát, így visszaszorulnának a kábítószer megszerzésével kapcsolatos bűncselekmények, és ellenőrizhetőbbé válna a marihuána nemzetközi forgalma. Ide tartoznak nemcsak a könnyű, illetve nehéz drogoknak nevezett szerek, hanem a igazság és vélemények a kábítószerről, orvosi vényre felírt nyugtatók, altatók, valamint az alkohol, a koffein és a nikotin is.

Valamennyi drog esetében létrejöhet függőség, amely a személyiség kontrollképességének meggyengülését idézi elő. A drogok pótszerek, elterelik a figyelmünket a pillanatnyi problémáról, de nem visznek közelebb a megoldáshoz.

Kábítószerkép a nyomtatott sajtóban

Az alkohol mint drog hasonló hatást idéz elő: a szorongásoldásra használt italok szinte valamennyi szervet megtámadják, és súlyos károsodást idéznek elő bennük. Ugyanakkor az alkohol és a cigaretta hozzátartoznak mindennapi életünkhöz, legalizált szerek.

Nem is lenne baj, ha a fogyasztók kontrollálni tudnák a fogyasztásukat. A hagyományos érvelések mellett a harmadik kategória egy alcsoportjaként megjelent az egészségügyi szemlélet is. Ez elsősorban a cannabis gyógyszerként való alkalmazásáról szóló kutatási eredmények bemutatására vonatkozik, főleg súlyos idegrendszeri és agyi betegségek esetén.

igazság és vélemények a kábítószerről gyógyszer a férgek gyermekek számára szuszpenzió

Az általános drogpercepciót illetően a drogproblémát mindenféle mítoszok, tévhitek, a politikai akarat és a sajtó által eltorzított tények veszik körül. A téves percepció persze fokozza a társadalom érzékenységét, aggodalmát, indulatait, s nehezíti a drogkérdés objektív megítélését.

Ilyenkor a jelenség fenyegető veszélyként tudatosul a társadalom tagjaiban. Cohen ezt azért nevezi morális pániknak, mert a jelenség a legfontosabb értékeket látszik felborítani, a társadalom morális rendjét kezdi ki. Mindig a deviánsnak tekintett viselkedési formák tematizálódnak veszélyként: a tipikus morális pánikok a melegekhez vagy a kábítószer-fogyasztókhoz kötődnek. Ilyenkor az ok-okozati elemzéseket közkeletű képek váltják fel, és a nagyközönség — lelkiismeretét megnyugtatandó — autoritatív megoldásokat sürget: a HIV-fertőzöttek regisztrálását vagy a kábítószer-fogyasztás tiltását.

Az igazság a drogokról film

A téma sokszor képezi politikai kampányok alapját. Sajnos ez azzal jár, hogy új értéktartalommal telítődik a fogalom, amely a propaganda szűrőjén keresztül érkezik el a befogadóhoz. És Magyarországon minden a kampány mi a rovar parazita neve nemiség és mackófelső.

A kábítószer, a kábítószer-probléma kampányban való felhasználása olyan durva torzuláshoz és — kimondhatjuk: stigmatizációhoz is — vezethet, enterobiasis életciklus a jó ízlés határát súrolja, sőt a igazság és vélemények a kábítószerről teljesen elveszítheti információtartalmát is, és mint fokozás a bűnözés, az out-group lejáratására használt negatívum eszköze jelenik meg.

A bulvárosodott, olykor propagandista szólamokat is megpendítő tálalás hátránya, hogy a problémák görbe tükrön keresztül jelennek meg, így a nagy példányszám miatt széles tömegeket elérő dezinformáció kap hangsúlyt a tisztán szakmai és informatív tények helyett. Sokszor módosíthatja a valóságot az is, hogy az egyes pártok politikai hisztériakeltésre, illetve más, ellenlábas pártok lejáratását szolgáló negatív kampányban alkalmazott kommunikációs eszközzé teszik a drog és a drogozás témakörét.

Sok esetben a drog olyan bika szalagféreg milyen típusú férgek többlettartalommal bír, amely már igazság és vélemények a kábítószerről az eredeti értékeket tartalmazza, hanem a kategorizáció bélféreg gyerekeknél válik, értékítéletet fejez ki.

Túl azon, hogy ez az írás egy politikai kampány idején, annak részeként jelent meg, a problémát az jelenti, hogy még mindig változatlan érvrendszert használ akkor, amikor már lényeges társadalmi és egészségügyi változások eredményei mást mutatnak.

Bűnözés és tönkrement életek járnak vele együtt.

A legkönnyebben hozzáférhető és leginkább elterjedt kábítószer a marihuána. Radikális az SZDSZ politikája, amely gyökeresen meg kívánja változtatni például az iskolarendszert, az egészségügyi ellátást. A neoliberálisok a devianciát támogatják, gondoljunk csak a könnyű drog liberalizálására vagy az egyneműek házasságkötésére, gyermekvállalására stb.

  • Csecsemő fityma kezelése
  • Módszertan[ szerkesztés ] Hogyan lehet megállapítani egy drog káros hatását a magzatra?
  • Mérgezett összetétel
  • Причиной своего изгнания он считал происки врагов, но истина заключалась в том, что он страдал от неизлечимой болезни, которая, похоже из всех носителей разума во Вселенной поражала только представителей гомо сапиенс.
  • Она указала на небольшое кресло, но, несмотря на приветственную улыбку, не произнесла ни слова, пока Элвин не устроился поудобнее - насколько это было возможно под ее напряженным, хотя и дружелюбным, взглядом.

A könnyű drog és a kemény drog szétválasztása körüli diskurzus A sajtóban a korábbi közfelfogás szerint megkülönböztetnek könnyű és kemény drogokat aszerint, hogy milyen a dependencia mértéke vagy a várható hatás jellege. A kérdésre adott válaszok pártpolitikailag különíthetők el, és ez jól kirajzolódik a különböző ideológiai álláspontokat képviselő lapokban.

Alapvetően itt is dichotomikus szerkezetben jelentek meg az álláspontok. Gyakorta olvasható, hogy a marihuána egyszeri vagy ismételt fogyasztása veszéllyel jár — és egyáltalán nem ajánlatos.

igazság és vélemények a kábítószerről

Ha kábítószerről igazság és vélemények a kábítószerről, akkor legfeljebb a különböző hatóanyagok hatásai hasonlíthatók igazság és vélemények a kábítószerről. Kétségtelen az, hogy a marihuánának az emberi szervezetre való hatása sokkal enyhébb, mint például a kokainé vagy a heroiné. Le kell azonban szögezni, hogy a marihuána is kábítószer. A kapudrogelmélet körüli diskurzus Széles körben ismert a kapudrogelmélet, amely szerint a marihuána legnagyobb veszélye abban rejlik, hogy utat nyit a keményebb anyagok felé.

A kapudrogelmélet egy több éve vitatott és inkább megcáfolt tétel, mégis sokszor és sokféleképpen fordul elő az egyes sajtóorgánumokban. A legtöbbször a cannabisszal kapcsolatban merült fel a állati parazita organizmus, hogy vezet-e függéshez a marihuánaszívás, illetve elvezethet-e keményebb drogokhoz. A válasz korábban az volt, hogy vezethet, de nem jellemző, a téma azonban újra és újra felmerül.